Are you suffering health embarrassment? Don’t want to avail a commercial medium for transportation? Opt for to shift a patient comfortably and cautiously by air ambulance. We operate to provide air evacuation services to the ones facing medical strain. Our air and train ambulance services are economical and the booking processes are transparent.

Medilift Air Ambulance Service in Kolkata introduced charter airplanes that have the world’s best medical facility and are very much capable of covering the miles in a short duration.

To Avail Inquire Today!!

Medilift Air &Train Ambulance

Mobile: - +91-7368088516

Email:  info@medilift.in

Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Medilift Air Ambulance

Nepal / Janakpur / Janakpur

₹ 4,50,000.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'