Sparrow Technosoft is the leading digital marketing company in Nepal. Wherever you are on your digital journey, we will meet you where you are and provide the business alignment, technical expertise, and partnership to take you where you need to go. 


Sparrow Techno( Best Digital Marketing Company in Nepal ) Soft offers a wide range of services to suit every need and requirement. From website design, website development, mobile application development to e-marketing & software solutions, we are there to assist you & make you win potential business opportunities.

Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Sparrow Technosoft

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 30,000.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'