http://www.motherskitchennepal.com/service/catering-services-in-kathmandu/

Mothers Kitchen will cater to a small gathering at home or office for 25+ pax. Our catering services will serve hot, fresh food at the venue of your choice.

Types of Catering services:

Live Chaat counters:

Our live chaat counters are very famous. We make everything for the chaats at home itself. Options for the live chaat counters are:

 • Pani Puri with different flavored water
 • Papri Chaat
 • Chola Tikki
 • Samosa Chaat
 • Alu Chaat
 • Chatpate

Occasions:

 • Wedding
 • Small Gathering at home
 • Any event at home or office
 • Any Celebration

The pricing for the Chaat Catering cannot be given in advance. It all depends on the number of people you order.

Veg Lunch Catering Services:

You can opt for a regular lunch Catering.

VEG, DAL, RICE, ROTI, SWEET DISH, ACHAR, SALAD

 • Veg options:
  Palak Paneer, Shahi Paneer, Mutter Paneer, Paneer Butter Masala, Alu Gobi, Bhindi Pyaaz, Alu Dum, Kofta Curry, Alu Parval, Alu Mutter, Saag. Mix Veg
 • Dal options :
  Chola, Yellow Dal, Rajma, Masoor ki dal, Dal Bukhara, Chana Ka Dl, Mix Dal, Chana
 • Roti Options :
  Rumali Roti, Phulka, Kulchha, Onion Kulchha, Parantha, Pudina Parantha, Laccha Parantha, Naan
 • Sweet Options :
  Gazar ko Halwa, Custard, Raita, Dahi, Jalebi, Rasbari, Gulab Jamun, Suji ko Halwa
 • Achar options :
  Alu ko achar, Tomato Chutney, Mirchi ko achar, Chilly Garlic Chutney, Sweet Mango Pickle, Mula ko achar, Kakro ko achar, Mango Pickle, Mix Pickle, Dhania ko chutney

Please note:

 • The pricing for this will be determined with what options of items you choose.
 • You can opt for any number of vegetable options
 • We only provide catering services during the day. We haven’t started with catering services at night.
 • If you want any other vegetable or any other condiments you can discuss with us.

Non-Veg Lunch Catering Services:

CHICKEN CURRY, DAL, RICE, ROTI, SWEET, ACHAR, SALAD

 • Options on Chicken :
  Chicken Curry, Ledo Chicken Curry, Butter Chicken, Chicken Tikka Masala,Kadhai Chicken, Kastoori Methi Chicken.
 • Veg options:
  Palak Paneer, Shahi Paneer, Mutter Paneer, Paneer Butter Masala, Alu Gobi, Bhindi Pyaaz, Alu Dum, Kofta Curry, Alu Parval, Alu Mutter, Saag. Mix Veg
 • Dal options :
  Chola, Yellow Dal, Rajma, Masoor ki dal, Dal Bukhara, Chana Ka Dl, Mix Dal, Chana
 • Roti Options :
  Rumali Roti, Phulka, Kulchha, Onion Kulchha, Parantha, Pudina Parantha, Laccha Parantha, Naan
 • Sweet Options :
  Gazar ko Halwa, Custard, Raita, Dahi, Jalebi, Rasbari, Gulab Jamun, Suji ko Halwa
 • Achar options :
  Alu ko achar, Tomato Chutney, Mirchi ko achar, Chilly Garlic Chutney, Sweet Mango Pickle, Mula ko achar, Kakro ko achar, Mango Pickle, Mix Pickle, Dhania ko chutney

Please note:

 • The pricing for this will be determined with what options of items you choose.
 • You can opt for any number of vegetable options
 • We only provide catering service during the day. We haven’t started with catering service at night.
 • If you want any other vegetable or any other condiments you can ask us

Brunch Catering Services:

If you are looking for other items then we cater that as well. A few options for those are given below:

 • Chola Bhatura
 • Pao Bhaji
 • Pizza
 • Burger
 • Veg or Chicken Momo

You can club the above items with chaats and make it a mix

 • Pani Puri
 • Chola Tikki
 • Papri Chaat
 • Chatpate
http://www.motherskitchennepal.com/service/catering-services/


Thảo luận
 • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Mothers Kitchen

Nepal / Bagmati / Kathmandu

1 NRS
 • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
 • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
 • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
 • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'