काठमाडौं हरहर महादेव मा १३ फिट बाटो मा अत्यन्तै मिलेको ३-२-0 जग्गा पुर्ब मोहोडा भए को जग्गा प्रती आना २५ लाख को दर ले बिक्रि मा
सम्पर्क न ९८१३२३२२४४

 • 추천
Land Sale in Budanilkantha
 • 추천
10% discount on G-suite
 • 추천
House for sell
 • 추천
Flat on Rent
 • 추천
Ghar For sale at Kapan
 • 추천
 • 추천
Property on Sales at Chitwan, Ratnanagar
리뷰 남기기
토론
 • 0 논평
죄송합니다. 지금은 의견이 없습니다.
죄송합니다. 코멘트를 추가하려면 로그인 또는 등록하십시오
NepYou

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 2,500,000.00
 • PayPal로 현지에서 행동하거나 지불함으로써 사기를 피하십시오.
 • Western Union, Moneygram 또는 기타 익명 결제 서비스로 지불하지 마십시오.
 • 당신 나라 밖에서 사고 팔지 마라. 당신 나라 밖에서 계산대 수표를받지 마라.
 • 이 사이트는 어떠한 거래에도 관여하지 않으며 지불, 선적, 보증 거래, 에스크로 서비스 제공 또는 구매자 보호 제공을하지 않습니다.