Are you a resident of Patna? Get access to advanced ambulance service now! Our service offers high-quality medical care and assistance with a team of skilled paramedics and medical personnel. 

Our ambulances are fully equipped with the latest medical equipment and medicines, and we guarantee a safe and fast response to medical emergencies. 

Call us now and get access to advanced ambulance service!

Email:- contact@hanumaan.in

Phone:- 9264198199


Address:- A/182, 2nd Floor, PC colony, Opposite People's Cooperative Community Hall, Near Lohiya Nagar Park, kankarbagh, Patna - 800020
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Hanuman Care

Nepal / Bagmati / Kathmandu

₹ 10,000.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'